ARTVİN/ARDANUÇ
ANAÇLI KÖYÜ

Anaçlı köyü eski adıyla Ançgora köyünün web sitesine hoş geldiniz.ANAÇLI KÖYÜ

GÖGE KOMŞU TOPRAKLAR

ANACLI KÖYÜ

ANAÇLI KÖYÜ
WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ

Maniye maraz derler,güzele beyaz derler,maniyi bilmeyene,çöplükte horoz derle.

Atımı otlatırım,hendekten atlatırım,sizi gibi kızları ,maniden patlatırım.

Kız desene desene,şeker şerbet yesene,diye diye usandım ,karşılığını versene.

Kız demişim demişim, şeker şerbet yemişim,Sen dedin bende dedim,karşılığını vermişim.

Gemi gelir yanaşır,içi dolu çamaşır,karşı köyün kızları,koca diye meleşir.

Tavuklar dama çıkmış,ne güzel yere çıkmış,pis dilinin yüzünden,ağzında yara çıkmış.

Çay aşağı akarım,dört yanıma bakarım,sizi gibi kızları,ben peşime takarım.

Altını eritirim,sözümü yürütürüm,sizi gibi kızları peşime surundurrum.

Bizim köyün kızları,altın tabak yüzleri,açın sarayı girsinler,dökün parayı sayınlar

. Karşı köyün kızları,çarık çorap yüzler,açın komi girsinler,dökün otu yesinler

. Maniye mest ederim,maniye kast ederim,sizi gibi kızları,altıma post edeim

. Çitimi çit ederim bitmişi bit ederim,şu karşıki kızları,kapımda it ederim.

Meşe meşeye benzer,meşe köşeye benzer,karşı köyün kızları,ölmüş eşeğe benzer.

He ulama ulama,peynir teptim tuluma,oki bişe bilmesin itim gibi ulama.

Cami cama çatarım,cama kurşun atarım,sizi gibi kızları,ben çamurdan yaparım.

Atma türkü atarım,yürğıni yakarım,eski ayakkabılarımı boğazına teperim.

GELİN KAYNANA MANİLERİ

Kaynana kazan karası,görümce Allah belası,ikisi de geberesi,oğlu bana kalası.

Penceresi demir gelin,Ne buyurdun emir gelin,o oğlu ben doğurdum,sen götümü gemir gelin.

Kayadan ot yolarım,parmağıma dolarım,çok kızdırma kaynana,saçlarını yolarım.

Kaynanalar yılandır,her sözleri yalandır,kaynatalar sagırdır,her sözleri ağırdır.

Boğazında inçiler,yılan olur yer seni,görümcene söz deme,kaynanana der seni.

HOROVEL ÖRNEKLERİ

Horovelin uzunu,davara dökün tuzunu,ho deyip çubuk atmayanın, Tutem halasının kızını,hayde ho ho hoo ho ho . Horovel in uzunu,davara dökün tuzunu,ola ne çok bağırdın, Alırım emmi kızını,hayde ho ho hoo ho.

Gökte uçan kazmıdır,kanatları saz mıdır,ola bacını öptüm, Oda sana az mıdır,hayde ho ho hoo ho ho. Horovelin akışı,çemberinin nakışı,ola bacınısırtlarım, Hızlı çıkarım yokuşu,hayde ho ho hooo ho ho.

Horovela başladım,acı sogan dişledim,budagını bitirdim, Çiftçisine başladım ,hayde ho ho hooo ho ho.Ogecenin herluguna, bu gecenin herluguna,bizim çiftçi Sizin çiftçinin terliğine,hayde ho ho hoo ho ho

Öküzü vurdum meşeye,kırıt kırıt gevşiye,anan kaça poşaya, Baban sakalları gevşiye,hayde ho ho hooo ho ho. DUYURMALI MANİLER

Ardanuç un aşıklara köprü olsa geçerim,bu yorgunlugun üstüne ,ayran olsa içerim.

Kara koyun kuzilidir,arni da ak yazılıdır,bekletmeyin komşuları,iki dizim sızıldar.

Armut dalda suzulur,yere düşer büzülür,birazda bize verin,hastamız var üzülür.

Maniyi baştan derim,kalemden kaştan derim,karnımın açlığını,ekmekten aştan derim.

Babam bir ev yaptırmış,camlarını taktırmış,benden büyük ablama,beşi birlik yaptırmiş.

Yumurtanın sarısı,yere düştü yarısı,biraz çerez getirsin,Hüseyin ağanın karısı.

Kamama bak kamama,bir kız vurun arkama,bir kız bana çokmudur,ha bu köyde yokmudur.

SEVGİKONULU MANİLER

Ak çoha kara çoha,yahşidir yara çoha,kim yara kötü derse, diline yara döke.

Ararım eşim seni,dökerim yaşım seni,alıp nereye götürem, gülmeyen başım seni.

Ağlarım ağlar gibi,Derdim var dağlar gibi,gönlüme güzel düşmüş ,verane baglar gibi.

Akşamın ıraklıgı,cebimin taraklığı, ne canıma kar etti,yarimin uzaklıgı.

Altın yüzüğün zarı,kimin var böyle yari,yarime kurban olsun,kulli Ardanuç vari.

Artvin in üzüm bagı,burs anın Uludağ ı,yarıni görmeyeninyürekte erir yağı.

Al yazmanın kenarı,elvan elvan ışıldar,gülerken yari gördüm,agzı altın dişilidir

. Ana bana yazma al,mavi olsun solmasın,sevdiğimin annesi,beğenmese almasın.

Aşağıdan gelen papaz,vurun yere bir hotaz,onbeşinde kız bulmuş,kel başından utanmaz..

Ata vurdum maşayı,karşıladım poşayı,bezettim gelin ettim,usul boylu ayşeyi

Arabalar yan yana,tekerleri patlaya,eğer yar içindeyse,lütfen yere atlıya.

Ata vurdum yulari,bugün Cuma günüdür,ömürdenmi sayarım,sensiz geçen günleri